Chocolade-cacao fabriek Bensdorp / Barry Callebaut

bouwjaar:1866
verlaten:2005
status: onveranderd
foto's gemaakt op 10-09-2007

Historie:
Bensdorp werd in 1840 te Amsterdam opgericht en 24 jaar later (1866) werd in Bussum deze tweede fabriek gebouwd. De  Amsterdamse fabriek werd in 1926 gesloten en de productie ging geheel over naar Bussum. Later zijn er nog filialen in Oostenrijk (wenen) en Duitsland (Kleef) geopend. In 1962 werd Blooker, een cacao- en chocoladefabriek uit Amsterdam, overgenomen en na overname direct gesloten Ook hiervan werd de productie naar Bussum overgeheveld. In 1972 verloor Bensdorp zijn zelfstandigheid na een overname door Unilever, en in 1984 kwam Bensdorp in  Zwitsers/ Belgisch (Barry  Callebaut) handen.  In april 2002 komt eigenaar Barry Callebaut Nederland met de onverwachtse mededeling  dat de cacaofabriek al in september van dat jaar dicht zal gaan. De productie  zal worden verplaatst naar Frankrijk en 100 mensen zullen hun baan verliezen hetgeen een grote klap is voor de mensen die dan bij Bensdorp werken aangezien er geen alternatief in de regio is en meegaan naar Frankrijk niet direct een optie is. Een stuk of 10 mensen die in de verkoop werken zullen hun baan behouden. Als reden voor de sluiting geeft Barry Callebaut aan dat de goede kwaliteit van de cacao die door Bensdorp gemaakt wordt te weinig oplevert. De meerwaarde van de extra kwaliteit cacao betaalt zich niet terug, dus kan worden volstaan met het maken van de standaardkwaliteit cacao hetgeen ook vanuit Frankrijk kan plaatsvinden. Een paar jaar voor dit bericht werd er nog twintig miljoen gulden in deze fabriek geinvesteerd, maar uiteindelijk wordt de productie in Nederland beëindigd en is de fabriek in 2005 gesloten.
Donderdag 18 januari 2007 om 14.00 uur stormt het hard en staat de 32 meter hoge schoorsteen van de oude chocoladefabriek te wankelen om vervolgens om 14.57 uur in te storten.  De schoorsteen werd gezien als belangrijk industrieel erfgoed, hieruit kwam tientallen jaren de voor Bussum zo bekende Bensdorpgeur. Beheerder Westerneng zei ooit: ,,Als de schoorsteen verdwijnt, dan huilt Bussum''.  Tijdens inspectie in 2005 was al vastgesteld dat de schoorsteen in een onbetrouwbare staat verkeerde,  met name in de voet van de schoorsteen kwam ernstige scheurvorming voor diezou kunnen worden veroorzaakt door ingemetseld ijzerwerk  onder het maaiveld óf gebreken aan fundering.  Het advies om de bovenste 12 meter metselwerk van de schoorsteen te verwijderen, om deze na herstel van de fundering weer op te bouwen is waarschijnlijk niet of niet goed uitgevoerd, onderzoek hiernaar.  Het verdere lot van de fabriek is onzeker, er zijn vergevorderde plannen met Dudok en AM om een aantal hallen te renoveren en geschikt te maken voor bewoning, maar  Barry Callebaut  is per 1 juli jongstleden naar de rechter gestapt om van deze zogenaamde "Bensdorp deal" af te komen aangezien er in deze plannen en gat van 2.8 miljoen blijft zitten, én de kopers op geen enkele manier financiele zekerheid geven. Als de rechter meegaat in de eis van Callebaut is er ar is gaandel een landelijke partij die meer biedt maar de fabriek voor het complex, maar deze wil het in zijn geheel slopen om er nieuwbouw te plaatsen.