Huize Hema
HOME
terug naar overzicht
terug naar de foto's
----
Midden jaren 30 werd dit huis gebouwd als theehuis met orangerie behorend bij een groot landgoed met een kasteel en een hoeve dat al vanaf de 16-de eeuw bestaat. Door vererving blijft het bijna 200 jaar eigendom van dezelfde familie. Rond 1870 overlijdt de laatste bewoner en de talrijke erfgenamen besluiten het landgoed te verkopen in verschillende kavels. Een deel wordt gekocht door een barones die in de loop der jaren het gehele landgoed weer in bezit weet te krijgen. Als zij overlijdt wordt het landgoed tussen 1920 en 1930 echter opnieuw in kavels verkocht. Midden jaren 30 wordt de kavel waarop het kasteel en het theehuis met de orangerie staat verkocht. Het kasteel wordt afgebroken en het theehuis met orangerie wordt gekocht door een man die het verbouwd tot woonhuis. Hij woont er ruim 35 jaar en dankzij hem zijn er nog delen van het oude landgoed, zoals de beplanting en waterpartijen, bewaard gebleven. Vervolgens wordt het theehuis gekocht door de laatste eigenaren. De toekomst van het oude theehuis is onzeker.
----