Casino Gompel

bouwjaar: 1920
verlaten: 1999
status: onveranderd
foto's gemaakt op: 21-11-2010

Historie:
Het historische pand staat in de omtrek bekend als ‘het Casino van Mol’ en is zonder twijfel één van de meest waardevolle sites in de gemeente Mol.  Naast de bouwkundige waarde is ook de historische waarde van dit pand groot voor de gemeente.

In 1920 werd de wijk Owenlei gebouwd in Gompel. De gehele wijk werd in Biedermeierstijl gebouwd, zo ook het casino. Het casino behoorde bij de Glaverbel fabriek en werd gebouwd als fabriekshotel om de Waalse arbeiders onderdak te bieden. Daarnaast organiseerden de directie en de kaderleden er allerlei ontspanningsactiviteiten. Het heeft een prachtig interieur en alles wordt gemaakt met de beste materialen. Het gebouw staat sinds 1926 op het kadaster ingetekend. Gompel is vooral bekend vanwege deze glasfabriek die ontstond door zilverzand dat  in de directe omgeving gewonnen werd te gaan verwerken tot vensterglas. De fabriek vestigde zich in 1923 in Gompel en begon vanaf 1937 ook spiegelglas en isolerend glaswerk (Thermolux)  te produceren. Vanaf 1948 werden er ook thermopane ruiten gemaakt. Eens was dit de grootste glasfabriek van Europa, nu werken er nog zo'n 500 mensen. Afbraak van het casino betekent dat er een essentieel stukje Kempense geschiedenis verloren gaat.

Ergens in de tijd ging het casino in andere handen over en werd de familie Vansant eigenaar. Het casino deed in de loop der tijd dienst als hotel, restaurant en feestzaal en was het kloppend hart van het dorp. Sinds 1999 staat het Casino leeg  omdat de familie failliet zou zijn. Het casino wordt door de curatoren verkocht  aan een sloopfirma in Retie. Deze heeft inmiddels in 2009 en 2010  een sloopaanvraag ingediend omdat ze het gebouw willen afbreken om er een betoncentrale en een opslagplaats voor zand en sloopafval te maken. Het vreemde is dat de eigenaar tot twee maal toe een sloopvergunning aanvraagt terwijl de Vlaamse overheid tezelfdertijd een onderzoek heeft lopen om te beoordelen of het gebouw een beschermde status kan krijgen als cultureel erfgoed én dat de vorige eigenaar, de familie Vansant, claimt nog steeds eigenaar van het casino te zijn.  Zij betwisten de faillietaanvraag en dus ook de daaruit voortgekomen verkoop van het casino. Er zou nooit een failliet verklaring zijn ondertekent.

Binnen de gemeente Mol neemt het protest onder de inwoners toe om het gebouw te slopen en er zijn diverse petities met handtekeningen ondertekend. Met succes zo lijkt het.  Zowel het gemeente bestuur als de dienst onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid gaven een negatief advies op de sloopaanvraag en het gebouw staat nu op de ‘inventaris van het cultuurbezit van België’. Dit houdt in dat het Casino nog niet beschermd of geklasseerd is, maar dat het hiervoor wel in aanmerking komt.
Als geweigerd wordt het pand te slopen zal er in nauw overleg met de eigenaar een herstelplan moeten worden gemaakt waarbij de gevels gerestaureerd dienen te worden en er  een functionele binneninrichting gecreëert moet worden waarbij men kan denken aan kantoren, een feestzaal of een verzorgingshuis. Heel wat anders dan een betoncentrale dus....