Dadipark

bouwjaar: 1950
verlaten: 2002
status: onveranderd
foto's gemaakt op: 20-09-2010

Historie:
In 1950 werd Dadipark geopend.  Dadizele was toen al een bedevaartsoord en het park was in eerste instantie een speelplaats voor kinderen van de mensen die de basiliek bezochten. Later groeide het uit tot een zelfstandig pretpark dat niet  de bedoeling had een groot modern pretpark te worden maar juist een betaalbaar park wilde ziijn voor kleine kinderen. De belangrijkste attractie was de langste hangbrug van Europa, die met zijn 800 meter aan de randen van het park stond opgesteld.
In de loop der jaren gebeurden er een aantal ongelukken waarvan het ergste ongeluk in 2000 plaatsvond toen een jongen uit Kortrijk zijn arm in de Nautic Jet verloor.  Dit was de druppel en er kwamen verhalen op gang over de veiligheid in het park waardoor de bezoekersaantallen terugliepen. In 2002 werd aangekondigd dat het park gesloten zou worden  in verband met een renovatie. Sinds die tijd is het park gesloten en staan de schommels, de loopbruggen en glijbanen van het oudste pretpark van België te verroesten en raken overwoekert door de natuur. Paden zijn vrijwel niet meer begaanbaar.
In 2005 werd het actiecomité Red het Dadipark met als doel de herontwikkeling en heropening van het park te bespoedigen. Na een aantal bijeenkomsten van het comité beloofde de projectontwikkelaar een snelle oplossing door het  park op korte termijn nieuw leven in te blazen met onder meer een evenementenhal, een wildwatersysteem en winkeltjes. De loopbrug en de grote glijbaan zouden behouden blijven. Het enige knelpunt was (en bleef) echter het bestemmingsplan. Dadipark was een recreatiegebied en er mocht slechts 20 procent commercieel worden uitgebaat, de rest moet laagdrempelige toegankekijk blijven voor dagrecreatie. Hierdoor is  het commercieel niet aantrekkelijk om in Dadipark te investeren.  Anno 2010 lijkt de kans op een heropening van Dadipark verder weg dan ooit aangezien een aanpasing van het bestemmingsplan niet mogelijk lijkt te zijn.