Kasteel Reuversweerd

bouwjaar: 1830
verlaten: 1941
status: onveranderd
foto's gemaakt op 04-11-2007

Historie:
Het verhaal dat op internet circuleert is als volgt: toen aan het eind van de oorlog de toenamalige eigenaar van het kasteel gefusilleerd werd bepaalde zijn weduwe dat het gebouw niet meer bewoond of betreden zou worden. Sindsdien ligt het erbij als spookkasteel,  staat de klok in de gevel al 57 jaar stil en zijn er allerlei spookachtige activiteiten waargenomen door de paranormaal begaafden onder ons.....
Kasteel Reuversweerd  werd gebouwd in 1830 in de romantisch classistische stijl. Tot 1941 was het in bezit van de familie Colenbrander en beroemd als hengstendepot en stoeterij. Nadat er 3 generaties Colenbrander het kasteel bewoond hadden was deze generatie uitgestorven en ging het kasteel over in handen van de aangetrouwde adellijke familie Sytzama. In de oorlog hebben de  Duitsers  het kasteel gebruikt om er een radiopeilstation te installeren, en aan het eind van de oorlog raakte het kasteel ten gevolge van beschietingen door de Canadezen dermate beschadigd dat het onbewoonbaar raakte.  Tevens werd in diezelfde tijd de toenmalige eigenaar, baron J.G.W.H. van Sytzama, door Nederlandse SS'ers gefusilleerd. De combinatie van deze twee feiten zal gemaakt hebben dat het kasteel niet meer bewoond werd na de oorlog, dit los van de kosten die gemaakt zouden moeten worden om het pand weer in oude glorie te herstellen.
Het kasteel is in de loop der jaren dienst gaan doen als opslagplaats en kantoorruimte voor de familie die in het naastgelegen landbouw en veetteeltbedrijf wooont waarmee het kasteel altijd verbonden is geweest.
Er zijn  wel degelijk plannen geweest om een nieuwe bestemming aan het kasteel te geven; in het verleden is een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd waardoor het mogelijk werd het kasteel intern te verbouwen en  2 appartementen en 3 maisonnettes in het huis onder te brengen. Daarna zijn echter de ‘stankcirkels’ uitgebreid van 50 naar 100 meter waardoor het kasteel feitelijk niet meer aan de wettelijke eisen voor bewoning kon voldoen aangezien het boerenbedrijf van de familie op slechts 43 meter van het kasteel ligt.  Toch is er een uitzondering gemaakt waarin gestelt werd dat het kasteel weliswaar niet aan de wettelijke eisen ten aanzien van stankoverlast voldoet maar dat het evengoed verbouwd en verhuurd mag worden aangezien er van uit gegaan mag worden dat eventuele nieuwe bewoners weten dat er mogelijk stankoverlast kan plaatsvinden.  Het probleem blijft echter dat wanneer deze nieuwe bewoners toch tegen de stankoverlast gaan procederen ze door de rechter in het gelijk zullen worden gesteld waardoor het voor de eigenaar erg moeilijk  een nieuwe bestemming te geven aan kasteel Reuversweerd. Aangenomen kan worden dat de eigenaar met zijn boerenbedrijf niet dermate veel zal verdienen om het kasteel zonder verdere inkomsten in oude glorie te kunnen herstellen. Dit alles heeft tot gevolg dat het historische pand minder goed kan worden onderhouden dan nodig is en toenemend in verval raakt. Het kasteel is inmiddels tot rijksmonument verklaard en is niet voor publiek toegankelijk.