Kasteel Neufcour te Eizeringen

bouwjaar: ongeveer 1750
verlaten: tijdens de jaren 50
status: wordt gerenoveerd
foto's gemaakt op 28-08-2007

Historie:
Na de "geslaagde expeditie" naar kasteel  Mesen probeer ik een ander kasteel: Neufcour, en helaas (of gelukkig) dit wordt gerestaureerd, dus ik zie er vanaf naar binnen te gaan daar alle ramen dichtgeplakt zijn.
Het kasteel van Eizeringen werd in de huidige toestand gebouwd tijdens de tweede helft van de 18de eeuw. Baron de Neufcour was de eerste bewoner van het kasteel. Vandaar ook de naam 'kasteel de Neufcour'. Door de eeuwen heen werd het kasteel als woonhuis gebruikt. Doch bracht de komst van een jongenspensionaat in de twintiger jaren daar even verandering in. Het internaat werd uitgebaat door de zusters van de Heilige Jozef, nu gekend als de zusters Franciscanessen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte het kasteel beschadigd door een V2-bom die in de buurt neerstortte. Die schade werd nooit meer hersteld. Sinds de vijftiger jaren staat het kasteel leeg. Na meer dan een halve eeuw verkommeren was er nog maar weinig van over, de schatten die het kasteel binnenin nog telde zijn gestolen; vloeren zijn uitgebroken en  deuren meegenomen.
Maar na meer dan vijftig jaar verkommering, gaat een persoon uit Asse het vervallen kasteel van Eizeringen restaureren. Bedoeling is het oude kasteel om te toveren tot een woonhuis. De Assenaar sprong op de kar toen zowel de federale als de Vlaamse overheid hun geplande aankoop staakten.
Een zestal jaren geleden lanceerde de federale overheid de idee om het Kasteel de Neufcour in Eizeringen aan te kopen, te restaureren en er de belastingsdiensten en het vredegerecht te huisvesten. De Vlaamse overheid toonde van haar kant interesse om het domein rondom het kasteel aan te kopen en er een park van te maken. Een mooi vooruitzicht, was het niet dat de federale overheid op het laatste moment terugkrabbelde. De definitieve oplossing voor het verlaten en vervallen kasteel leek verder weg dan ooit.
Gelukkig toonde deze privé-persoon uit Asse - die anoniem wil blijven - interesse en is de verkoop nu geklonken. Zo wordt het eens zo prachtige kasteel van Eizeringen gered van de ondergang.
,,In 2000 reed ik op de Edingsesteenweg, toen ik plots een zonderling kasteel uit het niets zag opduiken. Ik was onmiddellijk smoorverliefd op het bouwwerk'', begint de nieuwe eigenaar zijn verhaal. ,,Aangezien mijn vrouw en ik indertijd op zoek waren naar een woning, ging ik aankloppen bij de eigenaars van het kasteel, de zusters Franciscanessen uit Eizeringen.
Zij vertelden me dat de overheid interesse toonde, waardoor ik mijn droom moest opbergen. Toen het stil bleef rond de verkoop, trok ik opnieuw mijn stoute schoenen aan. De onzekerheid bleef omdat het standpunt van de overheid niet duidelijk was, ondanks het werk dat de gemeente in het dossier stak. Toen eind december bleek dat de federale overheid zich terugtrok, hebben mijn vrouw en ik beslist het kasteel te kopen. Misschien onbegrijpelijk voor mensen die de staat van het kasteel kennen, maar voor ons is het een levenswerk, een droom.''
Het kasteel van Eizeringen verkeert momenteel in zeer slechte staat. Een zijbeuk stortte in de zeventiger jaren in. De rest kan elk moment volgen. Barsten in de muren, rottend hout, een keldermuur die op instorten staat en muren die langzamerhand naar buiten buigen, bevestigen de vrees. ,,Bedoeling is om zo snel mogelijk de stabiliteitswerken te kunnen starten. De ingestorte zijbeuk lijkt erg, maar als de keldermuur volledig instort staan we voor veel grotere problemen'', zegt de nieuwe eigenaar. ,,Omdat de toestand van het kasteel elk jaar verslechtert, is snel ingrijpen de boodschap. Velen denken dat het er niet toe doet of een bouwwerk nu 50 of 51 jaar leegstaat, maar dat doet er wel toe.''
Omdat het kasteel van Eizeringen een beschermd monument is, wordt momenteel een gedetailleerd restauratiedossier opgesteld voor Monumenten en Landschappen. Daarin wordt kamer per kamer en zelfs trede per trede bekeken wat men gaat doen.
Via een vraag tot 'dringende instandhoudingwerken' hoopt de eigenaar nog voor de winter enkele urgente werken uit te voeren. De 38-jarige Assenaar hoopt zijn levenswerk binnen zeven à acht jaar klaar te hebben. Binnen twee jaar wil hij samen met zijn gezin in een deel van het kasteel wonen.