Kasteel Almere

gebouwd: 2000
verlaten: 2002
status: onduidelijk
foto's gemaakt op 23-06-2008

Historie:
Bij kasteelruïnes denk je aan lang vervlogen tijden, ridders en jonkvrouwen. Maar niet aan Almere, de jongste stad van Nederland. Toch staat in die jongste stad van Nederland het jongste kasteel van Nederland dat inmiddels aan het veranderen is tot de jongste ruïne van Nederland. Het sprookje begint in februari 1999 als in Almere de plannen onthuld worden voor de bouw van een kasteel. Het kasteel moet gaan dienen als  trouwlocatie, conferentieoord en hotel. Château Jemeppe te Hargimont  (Belgische Ardennen) zal als voorbeeld dienen. De gemeenteraad krijgt in juli 2000 van het college een voorstel om de grond voor 10 gulden per vierkante meter aan de initiatiefnemer, Tijs Blom Vastgoed BV , te verkopen. Het is de bedoeling dat het kasteel klaar is als Almere 25 jaar bestaat, in 2001, en de eerste paal gaat op 15 september 2000 de grond in. In eerste instantie worden de kosten van het kasteel op 60 miljoen gulden geschat, later wordt dit verhoogd naar 120 miljoen.
Niet bij alle inwoners vielen de plannen goed, te beginnen bij de bespottelijk lage verkoopprijs van de grond. Reden dat de gemeente het plan toch "doordrukte" was dat het kasteel een visitekaartje van Almere zou worden.
In 2002 wordt de bouw stilgelegd omdat ontwikkelaar Tijs Blom wegens ongedekte leningen in geldnood komt en de Rabobank het project niet verder wil financiëren. De gemeente doet niets, naar zeggen omdat ze niets kunnen doen maar wijst in de jaren die volgen wel allerlei plannen af om het kasteel een culturele bestemming te geven. Het lijkt te wachten op een onderneming die het project voort wil zetten en ondertussen wordt er wel  80 miljoen in een schouwburg en een net zo groot bedrag in een nieuwe bibliotheek gestopt, zaken waar de inwoners van Almere niet op zitten te wachten.
In 2005 heeft de Rabobank, die sinds de start van het project enkele tientallen miljoenen verloren heeft, het complex verkocht voor 9,2 miljoen euro aan  het hiervoor opgerichte bedrijf Gravin.  Deze willen het kasteel afbouwen en daarnaast, op het omliggende terrein van 25 hectare, woningen bouwen om de bouw rendabel te maken. Het kasteel zou dan eind 2006 opgeleverd kunnen worden. Ondanks het feit dat weer en wind vier jaar lang vrij spel hebben gehad zou het kasteel nog steeds in goed staat zijn.  Alleen de staalconstructie op het dak moet opnieuw behandeld worden en de houten toren moet worden vervangen.
Nadat Gravin twee jaar lang aan een plan heeft gewerkt dat ze eind 2007 inleveren bij de gemeente  besluit de gemeente Almere in 2008 dat ze niet accoord gaan met dit plan omdat het te weinig aansluit bij de gewenste uitstraling van het terrein, namelijk een groene, open en landschappelijke uitstraling.
Gravin wordt verzocht een nieuw plan te maken dat beter aansluit op het bestemmingsplan, waarbij de gemeente in één moeite door aangegeven heeft  dat er in het nieuwe plan ook de geplande verbreding van de A6 meegenomen moet worden. Kennelijk past dit wel binnen het groene, open en landschappelijke karakter van het gebied!!! De laatste berichten dateren van 18 april 2008 waarin het onzeker is geworden of het kasteel ooit nog afgebouwd gaat worden. Het gevraagde nieuwe plan zal niet op korte termijn klaar zijn en Gravin geeft aan dat het maar de vraag is of er in de nieuwe plannen nog plaats is voor het kasteel. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente Almere zijn huiswerk niet goed  (of helemaal niet)  heeft gedaan (en nog steeds niet doet). Eerst drukken ze er een prestigieus  miljoenen verslindend plan door waar bij door velen vraagtekens worden geplaatst worden en nu doen ze niets om dat plan te redden. Onbegrijpelijk dat dit kan, zeker als je ziet hoe mooi het had kunnen worden. Over kapitaalvernietiging gesproken...(en onze belastingcenten)
De dreigende luchten bij de foto's zijn in die zin wel passend. Het kostte enige moeite om binnen de hekken met prikkeldraad te komen. Vervolgens moest ik  mij een heel stuk een weg banen door 2.50 meter hoog riet en brandnetels waarbij de grond her en der flink naar beneden liep en ik geen lucht meer zag. Onderweg kwam ik meermalen lange stukken fundering tegen waar ik overheen moest klimmen. Maar uiteindelijk stond ik voor het kasteel waar echter óók weer een hek omheen stond. Na ook deze hindernis genomen te hebben bleek ik nog niet in het kasteel te kunnen omdat er een gracht omheen liep. Na ook deze hindernis genomen te hebben was ik binnen. De binnenkant zelf was overwegend kaal beton,  in de kelder was een bassin met water hetgeen mij een zwembad en pierenbad leek te zijn. Mogelijk dat dit de kelder van het hotel in aanbouw was. De buitenkant was echter mooi afgewerkt en deels alweer vernield! Gelukkig ging de terugweg een stuk makkelijker en kon ik via een soort van weg uitkomen bij het hek waar ik het terrein opgekomen was.