Villa Grammaire

bouwjaar: 1928
verlaten: 2001
status: wordt met sloop bedreigt
foto's gemaakt op: 10-10-2010

Historie:
Veel is niet bekend over deze villa. Hij werd in 1928 gebouwd door een vooraanstaande familie in deze plaats die ook een welvarend bedrijf had vlakbij het huis.  Om het huis ligt een park. Zowel de villa als het park dreigt te verdwijnen om plaats te maken voor enkele winkelketens met 100 parkeerplaatsen. Gelukkig zijn er mensen die de villa een erfgoedwaarde toekennen en willen dat hij bewaard blijft.  Als alternatief plan is stelt men voor om kleinschalige woongelegenheden voor senioren in en rond de villa te bouwen. Daarmee wordt niet alleen tegemoet gekomen aan een prangende nood om ouderen te huisvesten, maar tevens wordt op die manier zorgzaam omgesprongen met ruimte.
Waarom de bewoners de villa verlaten hebben met achterlaten van vele familiefoto's heb ik niet kunnen achterhalen.