Montzen Gare (België)

bouwjaar: 1915
verlaten: 2005
status: onveranderd
foto's gemaakt op 01-05-2008

Historie:
Montzen-Gare is een groot rangeerstation waarvan de bouw begon in 1915. Dit was tijdens de eerste wereldoorlog en de Duitsers lieten  Russische krijgsgevangenen het werk verrichten. Vanaf 1919 neemt het spoorwegvervoer fors toe doordat  er veel Duits materiaal aangevoerd wordt dat gerepareed moet worden na schade geleden te hebben in de oorlog. Hierdoor ziet de Belgische Staat zich genoodzaakt het rangeerstation van Montzen af te bouwen en zelfs uit te breiden. In de jaren dertig kent het station haar hoogtepunt en vreemd genoeg zijn het vooral nazi-Duitsland en de landen uit het oosten die aan de basis liggen van die bloei. Op 27 april 1944 wordt zowel het station als het baanvak gebombardeerd. Vanaf 1957 gaan er naast goederentreinen ook personentreinen rijden vanaf en naar Montzen. Vanaf 1982 wordt begonnen de trajecten te electrificeren hetgeen in 2007 geheel klaar is. Daarmee komt tevens een einde aan het dieseltijdperk in Belgie, diverse diesellocs zijn inmiddels gesloopt.
Het rangeerterrein is enorm groot en een belangrijke schakel van de IJzeren Rijn. Over tientallen sporen worden hier dagelijks tonnen goederen doorgevoerd. In 2004 kwamen er nog steeds Amerikaanse oorlogstransporten voor Irak door Montzen, via Antwerpen-noord naar Zwijndrecht.
Met 3 seinhuizen, waarvan 1 enorme in het midden van het terrein, worden de aankomende en wegrijdende treinen begeleidt.
Er gingen diverse verhalen de ronde over bewakers n bewapende krakers die in het station zouden verblijven, dus met enige spanning ging ik naar binnen. Het was echter zeer rustig, waarschijnlijk waren de krakers met vakantie. Er zijn zowel in de treinen als in het stationsgebouw zelf nog diverse details bewaard gebleven. Niet alle ramen zijn ingekegeld, niet alle stoelen vernield en daarom geeft het een goede indruk van een station in vroeger tijden.